User Tools

Site Tools


puldid

Programmeeritav pult


Programmeerimine

 1. Vajutage Sees/Väljas (sinine nupp puldi vasakus ülemises nurgas) ja A/V nupp korraga alla, ja hoidke 2 sekundit, kuni roheline tuli nupu all lõpetab vilkumise ja jääb põlema. See näitab, et pult on õppimiseks valmis.
 2. Vajutage nupule, mida tahate programmeerida ja roheline tuluke hakkab vilkuma.
 3. Asetage puldid otsapidi teineteise vastu, umbes 10mm kaugusele. Vajutage teisel puldil umbes 2 sekundiks nuppu, mida tahate universaalpuldi sisse programmeerida.
 4. Peale kahte vilgatust, jääb roheline tuluke uuesti põlema, mis näitab, et pult on valmis uue nupu programmeerimiseks.
 5. Seejärel võite vajutada järgmisele nupule, mida soovite programmeerida, jätkates tegevusi samas järjekorras, kuni kõik soovitud nupud on programmeeritud.
 6. Kui kõik on valmis, vajutage uuesti Sees/Väljas ja A/V nuppu samaaegselt, mis peale roheline tuluke kustub ja väljutakse programmeerimisreziimist.
 7. Testige, kas pult töötab nii, nagu peab.

Vana originaalpultVana programmeeritav pult


Programmeerimine

 1. Vajutage nuppu „SET“ puldi ülaservas ja hoidke seda all 2 sekundit, kuni punane tuluke samas kõrval hakkab heledamalt põlema. See näitab, et pult on õppimiseks valmis.
 2. Vajutage nupule, mida tahate programmeerida ja tuluke hakkab vilkuma.
 3. Asetage puldid otsapidi teineteise vastu, umbes 10mm kaugusele. Vajutage teisel puldil umbes 2 sekundiks nuppu, mida tahate universaalpuldi sisse programmeerida.
 4. Peale kolme vilgatust, jääb tuluke uuesti punaselt põlema.
 5. Korrake punkte 2-4 kuni kõik vajalikud nupud on programmeeritud.
 6. Kui kõik on valmis, vajutage uuesti nuppu „SET“, mis peale punane tuluke kustub, salvestatakse seadistused ja väljutakse programmeerimisreziimist.
 7. Testige, kas pult töötab nii, nagu peab.

Testitud teleritootjad:
Samsung, Phillips, LG, Sony, Panasonic

puldid.txt · Viimati muutnud: 2016/08/31 16:49 persoon admin