User Tools

Site Tools


seaded

Seaded

Seadete alt saab vaadata digibox'i andmeid ja muuta seadistusi. Navugeerimiseks kasutatakse nooleklahve ja  OK  nuppu. Menüüdest välja saab puldilt  EXIT  nupu abil, või valides ekraanile nupp „Tagasi“. Mõnede seadistuste muutmise puhul on vajalik kas kasutajaliidese-, või terve seadme alglaadimine.


Turvaseaded

Siit saab muuta PIN koodi. Puldi numbriklahve kasutades tuleb sisestada vana PIN (mis on vaikimisi 0000), ja seejärel kaks korda uus PIN. Vajutades  OK  salvestub uus PIN.

PIN koodi kasutatakse lukustatud kanalite vaatamiseks ja teenuste tellimise juures. Soovitav on PIN kood ära muuta ja kuhugi üles kirjutada. Klienditoele helistads saab lasta kaotsi läinud koodi ära muuta.


Asukoht ja keel

Valida on kolme keele vahel. Vaikimisi on kasutusel Eesti keel. Saadaval on veel ka Inglise ja Vene keeled. Kui vähegi võimalik, tuleks kasutada Eesti keelt, sest selles keeles toimub tarkvara arendamine ja testimine, mis tähendab, et teistes keeles võib esineda vigu, või muid veidrusi.

Riiki ja linna kasutatakse ilmainfo ja muu sellise kuvamisel. Need seaded on vaikimisi Estonia ja Kuressaare, ning neid ei ole mõtet muuta.

Ajavöönd on vaikimisi Europe/Tallinn ja ka selle muutmiseks pole vajadust.


Seadme info

Väljastab info seadme riistvara kohta. Siis võib vaja minna MAC aadressi ja seerianumbrit, kuna nende baasil käib teenuste aktiveerimine ja kasutamine.


Võrgu info

Võrgu info alt saab vaadate seadme ethernet'i ja WiFi võrguühenduse parameetreid.


Võrgu info alt saab teha ka kiirusetesti, mille abil on võimalik määrata võrguühenduse kvaliteeti. Normaalse kiirusetesti number peaks olema kuskil 40 ja 90 Mbps vahel.


Pildiseaded

Pildiseadete menüüst saab muuta pildi näitamise seadeid.

Videoväljund

Mõjutab digibox'i videoväljundi resolutsiooni, see tähendab seda, kui teravat pilti televiisorisse saadetakse. Parim valik sõltub konkreetsest telerist ja vale valiku puhul võib pilti üldse mitte olla. Enamasti on uuemate telerite puhul turvaline valida „720p-50“, suuremate ja kaasaegsemate puhul „1080p-50“. Vanemate kineskooptelerite ja tavalise analoog-videoväljundi kasutamisel peaks valima „PAL“.

Kasutajaliidese resolutsioon

Kasutajaliidest esitatakse kolmes resolutsioonis. PAL (480 rida), 720×576 ja 1280×720. Enamuse kaasaegsete telerite puhul sobib 1280×720. See on ka selles mõttes turvaline valik, et suurem osa testimist ja arendust käib selles resolutsioonis. Vanemate kineskooptelerite puhul tuleks valida 720×576, võ siis „Pildiseadete' alt valida „PAL“ ja resolutsiooniks panna „Sama, mis video“.

Automaatne kaadrisagedus

Antud parameetrit ei ole üldjuhul vaja muuta. See võimaldab seadmel valida kaadrisageduse vastavalt esitavale materjalile. Kui see on „Keelatud“, siis konverdib digibox igasuguse materjali sellisele sagedusele, mis videoväljundis kasutatav resolutsioon ette näeb ja sellest üldjuhul piisab.

Sunnitud DVI

See tuleb sisse lülitada sellisel juhul, kui telerina kasutatakse tavalist arvutimonitori ja HDMI→DVI üleminekut.


Heliseaded

Heliseadete alajaotus võimaldab muuta nii analoog-, kui ka digitaalsete (optilise ja HDMI) heliväljundite parameetreid. Stereoväljundi saab panna ühekanaliliseks ja digiväljundite puhul saab valida kas PCM või Bitstream kodeeringute vahel. Enamasti ei ole selles menüüs olevaid sätteid muuta vaja.


Võrguseaded

Võrguseadete juures määratakse kindlaks viisid ja parameetrid kuidas võrguliidesed konfigureeritud on. Kõik need seded on eelnevalt paika pandud (täisautomaatne DHCP konfiguratsioon)ja nende muutmiseks pole vajadust.


Lisaseaded

Lisaseadetega määratakse digibox'i üldiseid sätteis ja käitumist.

Puhvri pikkus

Määrab puhvri (cache) suuruse videovoo vaatamisel. See võimaldab väga katkendliku ühenduse puhul unicast liiklus (enamasti kaamerad jms.) niiöelda siluda. Samas, ei oma see puhver mingit mõju tavakanalite vaatamisel ja teeb ainult kanalivahetuse aeglasemaks. Enamasti on seal 0s ja selliseks võiks ta jäädagi.

Ekraanisäästja

Määrab ajavahemiku, millal rakendub ekraanisäästja. Kui digibox seisab kuskil menüüs (st. ühtegi kanalit ei vaadata) määratud aja, siis rakendub ekraanisäästja, mis on põhimõtteliselt must ekraan, kus kellaaeg ringi liigub.

IGMP versioon

Määrab kasutatava IGMP versiooni numbri. IGMP päringuid kasutatakse multicast gruppiga liitumisel ja õige versiooninumber on 2.

UPnP klient aktiivne

UPnP klient peab olema aktiveeritud juhul, kui soovitakse kasutada mingeid kohalikus võrgus olevaid UPnP protokollil töötavaid meedia servereid või muid seadmed.

Multicasti lüüs aktiivne ja Multicast lüüsi URL

Antud sätteid on vaja juhul, kui kasutada TV teenust üle wifi. Kuna multicast üle WiFi ei levi, siis sellisel juhul konverditakse multicast unicastiks (ehk siis tavaliseks IP liikluseks) ja üle WiFi TV vaatamine muutub võimalikuks.


Värskenda kasutajaliides

Kasutajaliides (menüüd jms.) ei ole väga dünaamiline. Käivitamise ajal loetakse ta sisse ja edasi küsitakse serverist ainult tuhti muutuvad või puuduvaud elemente. Kui klient on teinud midagi sellist, mis nõuab kasutajaliideselt palju uusi funktsioone (näiteks liitunud mõne teenusega jne.), on mõnikord vaja tervet kasutajaliidest uuendada, ning siinkohal seda teha saabki.


Alglaadimine

Võimaldab teha tervele seadmele alglaadimise, justkui ta oleks äsja vooluvõrku ühendatud.

seaded.txt · Viimati muutnud: 2012/12/08 18:04 persoon admin