User Tools

Site Tools


stb_digibox_i_kasutusjuhend

Digibox'i (STB) kasutusjuhend


STB käivitamine võtab umbes minuti. Peale edukat käivitumist avaneb televiisori ekraanil peamenüü.

Peamenüü

Puldil nooleklahvidega liikudes saab valida soovitud tegevuse. Valiku kinnitamiseks tuleb muljuda klahvi  OK . Peamenüü kutsub esile puldi klahv  MENU , väjuda (tagasi viimati valitud telekanali juurde) saab  EXIT  abil. Ekraani üleval paremas nurgas on kuupäev ja kellaaeg. Samuti võib peamenüü sisaldada mitmesugust infot ilma (nagu juuresoleval pildil näha), ja muude asjade kohta.

Telekanalite vaatamiseks tuleb TV menüüst valida soovitud teema. Enamasti valitakse „Kõik“ ja muljutakse puldil  OK .

stb_digibox_i_kasutusjuhend.txt · Viimati muutnud: 2012/11/26 15:43 persoon admin