User Tools

Site Tools


tv

Telekanalite vaatamine

TV ekraanil on vasakul pool telekanalite nimekiri. Enamasti on see sorteeritud numbrite järgi, kuid teda saab ka ringi sorteerida. Telekanali nime ees võib olla märk. Kellakujuline tähistab kanaleid, mille puhul töötab järelvaatamine, salvestamine ja paus. Kollane täheke tähistab lemmikuks valitud kanaleid.

Paremal pool mängib aknas viimati valitud kanal, mille all on saatekava praeguse ja nelja järgneva saate kellaaegade ja pealkirjadega. Kui muljuda puldil  OK  nuppu, siis läheb mängiv kanal täisekraanile.

Navigeerimiseks kasutatakse üles/alla nooleklahve. Jättes kursori kuhugi kanali nimele, toimub valik automaatselt umbes poole sekundi jooksul, või ka  OK  klahvi vajutades. Teine võimalus kanali valimiseks on puldilt numbriklahvide abil. Vasakule klahv viib peamenüüsse tagasi. Paremale klahv viib pikema saatekava juurde.

Täisekraani puhul toimub kanali valik samamoodi üles (järgmine kanal, suurema numbriga) ja alla (eelmine kanal). Vasakule/paremale klahvid reguleerivad täisekraani puhul helitugevust.


 VAADE , ehk siis  F1  nupp puldil reguleerib TV menüü väljanägemist.

NIMEKIRI+INFO - kanalite nimekiri koos käesoleva saate eelvaatega paremal pool.

NIMEKIRI - kanalite nimekiri koos telekavaga.


 SORTEERIMINE , ehk  F2  nupp puldil seadistab kanalite nimekirja sorteerimist.

NUMBRI JÄRGI - Tavaline sorteerimisviis, kus kanalid on numbrite järgi sorteeritud.

PEALKIRJA JÄRGI - Kanalite nimed tähestiku järjekorras.

AINULT LEMMIKUD - Ainult lemmikuks märgitud kasnalid.


 LEMMIK , ehk  F3  nupp puldil märgib käesoleva kanali lemmikuks ja nimekirja ilmub tema nime ette kollane täheke. See võimaldab nimekirjas näidata ainult valitud kanaleid.


Saatekava avaneb TV menüüs paremale nooleklahvi või puldil  EPG  klahvi vajutades. Navigeerimine toimub taas nooleklahvide ja  OK  abil. Vasakul pool on päevad ja paremal valitud päeva saated koos kellaaegade ja pealkirjadega. Nagu juuresolevalt pildilt näha, võib saate alguse aja küljes olla mitmesuguseid värvilisi täpikesi.

 Oranz  (nagu kell 08:55 juuresoleval pildil) tähistab eelnevalt salvestatud saadet. Valides saate ja  OK , hakatakste seda mängima. Saateid säilitatakse kuni kaks nädalat ja selle aja jooksul saab neid järelvaadata.

 Punane  (nagu kell 11:55 juuresoleval pildil) tähistab kasutaja poolt salvestama pandud saadet. Sellised saated on näha menüü „SALVESTISED“ alt. Iga kasutaja saab kuni 10 tundi oma valitud saateid salvestada ja need säilivad lõpmatuseni, või nii kaua, kuni kasutaja need ise kustutab.

 Roheline  (nagu kell 13:25 juuresoleval pildil) tähistab kasutaja pool samas kohas rohelise klahvi abil pandud meeldetuletust. Kui antud saade algab, siis ilmub ekraanile tekst vastava hoiatusega.


 LIIGUTA , ehk  F4  nupp puldil Lubab muuta kanalite asukohta (järjekorda) nimekirjas. Kanalite järjekorra muutmiseks tuleb valida huvitavad kanalid  F3  nupuga lemmikuteks, siis valida  F1  nupuga NIMEKIRI ja  F2  nupuga AINULT LEMMIKUD. Seejärel muutub  F4  nupp LIIGUTA aktiivseks. Seda muljudes tekivad valitud kanali rea lõppu kaks noolekest ja üles-alla nuppudega saab seda kanalit sõidutada ülesse või alla.  OK  fikseerib kanali sinna, kuhu ta pandi. Kui järjekord on paigas, siis võib uuesti valida  F1  nupuga NIMEKIR+INFO ja ongi ainult valitud kanalid (ehk siis lemmikud) valitud järjekorras.

tv.txt · Viimati muutnud: 2019/01/11 09:41 persoon admin