User Tools

Site Tools


salvestised

Salvestised

See menüü võimaldab hallata kasutaja enda poolt salvestatud materjali. Iga digibox saab salvestada kuni 10 tundi materjali. Salvestama panemine käib puldilt punase ( F1 ) nupu abil, millest räägiti pikemalt alajaotuses Telekanalite vaatamine.


Valides peamenüüst „SALVESTA“, avaneb kõrvalolev pilt. Keskel on üles loetud kõik salvestised, koos infoga millal nad salvestati, või millal neid salvestama hakatakse. All paremas nurgas on kirjas, palju antud digibox'il salvestusaega järgi on. Nooleklahvidega üles/alla liikudes ja puldil  OK  muljudes, saab neid salvestisi mängida. Mängimise ajal saab  ◄◄  ja  ►►  klahvidega edasi/tagasi kerida, muljudes neid korduvalt. Mida rohkem kordi vajutada, seda pikema hüppe ajas mängija teeb. Seejärel  OK  vajutades hakatakse uuelt kohalt mängima. Kerimise ajal näidatakse ekraani all paremas nurgas aega, kuipaju on edasi keritud. Salvestiste mängijast viib välja nupp  EXIT  ja  INFO  näitab ekraani all servas mitmesugust infot mängitava materjali kohta.

 KUSTUTA  - võimaldab valitud salvestisi kustutada.

 SEISKA  - peatab käimasoleva salvestamise.

 LAADI ALLA  - kui on lubatud ja kui väline USB mäluseade on ühendatud, saab selle nupu abil salvestise mäluseadmesse laadida.

salvestised.txt · Viimati muutnud: 2012/12/08 18:05 persoon admin